Nyheter om sjuksköterskor

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar sjuksköterskor:

Två nätverk för sjukvården ansluter till medicininstruktioner.se >

Nyheten uppdaterades 2012-01-24 12:39

Medicininstruktioner.se har nu inlett samarbete med två nätverksportaler  –  Doktorerna.com, en informativ läkarportal, och SskWebben, ett snabbt växande nätverk för Sveriges sjuksköterskor. Doktorerna.com är skapad av läkare, för läkare. Portalens målsättning är att vara en klinisk resurs i det dagliga arbetet. Bland innehållet finns bl a behandlingsinformation, medicinska länkar och nyheter, information om medicinsk litteratur, […]

Medicininstruktioner till Sjuksköterskor via SskWebben >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 22:22

Sveriges nätverk av Sjuksköterskor har glädjen att presentera ännu en spännande partner i Medicininstruktioner.se som kommer att bidra med information och kunskap till sjuksköterskorna via instruktionsfilmer för sjukvårdpersonal. Medicininstruktioner.se är en portal där läkemedelsföretag och företag som marknadsför läkemedel och medicintekniska hjälpmedel kan publicera behandlingsinstruktioner mot patienter såväl som sjukvårdspersonal. –  Medicininstruktioner online är ett […]

Stora möjligheter till jobb i sjukvården >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 14:35

Hälso- och sjukvården behöver rekrytera över 80 000 personer fram till 2020. Bäst arbetsmarknad har undersköterskor, vissa specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings nya rekryteringsprognos. Vården är i ständig utveckling. Efterfrågan på sjukvård blir allt större i takt med att befolkningen blir äldre. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder och nya läkemedel leder samtidigt till […]

”Man måste också kunna bidra till bättre stämning” >

Nyheten uppdaterades 2011-12-07 10:26

Publicerad i dag 10:03 Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Järfälla anser att läkaren oroade sig för mycket och därmed hindrade förbättringsarbetet på Tallbohov. – Man kan inte fortsätta oroa sig utan man måste […]

Sköterskor vill bryta hierarkier >

Nyheten uppdaterades 2011-11-23 10:04

Många liv skulle räddas om sjuksköterskor fick använda sin kompetens. Det menar Vårdförbundet, som uppvaktade landstingspolitikerna i dag. Politikerna som skyndade förbi på väg till förmiddagens Landstingsfullmäktige mötte en handfull sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor på Stadshusets trapp.  – Åtta personer dör varje dag på grund av vårdskador. Om vi skulle få använda vår […]

Ekonomisk ersättning minskar organbrist >

Nyheten uppdaterades 2011-10-10 7:11

Ekonomisk ersättning till avlidna donatorers anhöriga kan minska organbristen i Sverige, visar en ny avhandling från Linköpings universitet. – Det räcker inte att vädja till människors vilja att göra gott för att tillgodose Sveriges behov av organ för transplantation. Att få omgivningens uppskattning och ekonomisk kompensation för det man gör är andra viktiga drivkrafter för […]

Högskolan i Gävle bryter ny mark och utbildar sjuksköterskor i Norrtälje >

Nyheten uppdaterades 2011-10-06 7:21

I januari startar Högskolan i Gävle sjuksköterskeutbildning i Norrtälje på initiativ av Norrtälje kommun.– Det är glädjande att vi på det här sättet kan bryta ny mark och bedriva samverkan över regiongränserna, kommenterar Nader Ahmadi, chef för Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan. – Det blir nu möjligt att bli sjuksköterska från Högskolan i Gävle – […]

Här är de rätta svaren i SM i EKG-tolkning – klass 3 >

Nyheten uppdaterades 2011-06-27 7:16

Här är de korrekta svaren och tolkningarna i klass 3 för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i SM i EKG 2011. Vinnare i klassen blev Britt-Marie Ljungman Nordlund, hjärtsjuksköterska vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Svår att få tag på organdonatorer >

Nyheten uppdaterades 2011-05-30 9:11

Men landstingen i Jämtland och Västerbotten är bäst på att identifiera möjliga organdonatorer inom intensivvården. Socialstyrelsen redovisar siffror, som bygger på uppgifter från donationsansvariga läkare och sjuksköterskor vid 78 av landets 85 intensivvårdsenheter under 2010. Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att Sverige har potential att identifiera minst 225 möjliga donatorer inom intensivvården varje år. Under […]

Nytt vårdavtal klart >

Nyheten uppdaterades 2011-04-05 17:06

Vårdförbundet sade i dag ja till det slutbud som förhandlats fram med arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det nya avtalet gäller för 88 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som är anställda i kommuner och landsting. Avtalet, som gäller från den 1 april 2011 till den 31 mars 2013, innebär bland annat en […]