Nyheter om självtestning

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar självtestning:

Vården kan bli mer kostnadseffektiv med självtestning >

Nyheten uppdaterades 2013-09-03 8:06

En nyligen publicerad rapport av en studie som genomförts i Östergötland visar att självtestning hos patienter på blodförtunnande medicin är kostnadseffektivt. Studien är genomförd med ett hälsoekonomiskt fokus. Författarna till rapporten har tittat på kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där tjugo patienter har deltagit genom att testa sitt PK(INR)…

”Hjärtsjuka måste få testa sig” >

Nyheten uppdaterades 2011-12-24 21:07

Det sägs ofta att Sverige har en solidarisk sjukvård, vilket vi är stolta över. En trygghet, i den händelse att man skulle råka bli sjuk. Men solidariteten brister ibland. Mer än 150 000 svenskar behandlas idag med blodförtunnande läkemedel av typen vitamin K-antagonister. Av dessa är det mest använda idag warfarin, till exempel Waran. De […]