Nyheter om sepressbilder

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar sepressbilder:

Ny metod för KOL-diagnos kan rädda liv >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 7:37

Ett forskningsprojekt finansierat av Hjärt-Lungfonden banar väg för ett helt nytt sätt att diagnostisera den dödliga lungsjukdomen KOL med hjälp av biomarkörer. Tidigare och bättre diagnoser av KOL skulle kunna rädda många liv och minska lidandet bland de som drabbas av denna växande folksjukdom. – Det övergripande målet med vår forskning är att få tidigare […]