Nyheter om savor

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar savor:

Onglyza® (saxagliptin) uppnår primärt säkerhetsmått, visar ingen ökad risk för kardiovaskulär död, hjärtattack eller stroke i den kardiovaskulära studien SAVOR >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 7:18

SAVOR ger information om kardiovaskulär säkerhet för Onglyza i kölvattnet av tidigare frågor om kardiovaskulär säkerhet gällande typ 2-diabetes behandling SAVOR är den största kardiovaskulära studien för att studera en blandad befolkning av typ 2-diabetes patienter med hög risk för kardiovaskulära händelser Onglyza uppfyllde inte det primära effektmåttet gällande…