Nyheter om samtalsterapeut

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar samtalsterapeut:

Medveten Kommunikation >

Nyheten uppdaterades 2013-08-06 10:21

Medveten Kommunikation, Öppen kurs 10 oktober Under hösten startar ett nytt samarbete upp mellan Karin Idar, kursledare och föredragshållare, tidigare jurist och Fia Hobbs, terapeut inom stresshantering och föredragshållare. Medveten Kommunikation är en unik sammansatt kurs som bygger på deras erfarenheter och här blandas både teori och praktik. I övrigt…

Sökaren Catarina vill hjälpa andra >

Nyheten uppdaterades 2012-04-10 5:51

inre energi. Catarina Bäckstrand var aktiv överallt och susade fram genom livet. Men sökaren i henne fann…