Nyheter om samarbetsformer

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar samarbetsformer:

Förslag om koncentration av viss cancervård >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 11:53

Delar av vården för ovanliga cancersjukdomar bör koncentreras till färre sjukhus än idag. Det stärker förutsättningarna att höja kompetensen för till exempel avancerad kirurgi och annan specialiserad behandling och ger patienter med ovanlig och svårbehandlad cancer mer jämlik tillgång till god och säker vård. …

Fler studenter i Mjärdevi Science Park >

Nyheten uppdaterades 2012-01-29 20:40

I Mjärdevi Science Park – en av Sveriges största teknikparker – finns idag cirka 260 företag och totalt 6 100 personer, de flesta anställda inom innovativa och teknikintensiva branscher. Under 2011 ökade antalet anställda i parken med cirka 50 personer. Det var ett år som började med stor tillväxt och många företag sökte ny personal. […]