Nyheter om rsau

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar rsau:

Region Skåne inleder ett omfattande arbete om utvecklingen av den skånska hälso- och sjukvården >

Nyheten uppdaterades 2012-05-31 14:15

För att kunna möta möjligheter och utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård inleder nu Region Skåne ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram en övergripande målbild med sikte på 2030. Det kommer bl.a. att ske med hjälp av analyser av samhällsutveckling och medicinteknisk utveckling. Likaså ska lokalbehov och placering av olika funktioner ses över…