Nyheter om riksstämman

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar riksstämman:

Läkarförbundet och Läkartidningen ny huvudpartner för Medicinska riksstämman 2013 >

Nyheten uppdaterades 2013-09-06 9:08

Under två intensiva dagar, den 5–6 december 2013, samlas läkarkåren till Sveriges största tvärdisciplinära mötesplats för läkare. Medicinska riksstämman skapar möjlighet till vidare-utbildning och utbyte av erfarenheter över specialistgränserna och har arrangerats i 70 år av Svenska Läkaresällskapet. I dagarna har Sveriges läkarförbund och Läkartidningen gått in som ny huvudpartner…

Medicinska riksstämman och Framtidens Specialistläkare utökar sitt samarbete >

Nyheten uppdaterades 2013-07-08 15:15

Ännu större fokus på läkarnas fortbildning och kunskapsutbyte över specialitetsgränserna. Nu när Riksstämman firar 70 år pågår en intensiv process för att förnya läkarnas största gemensamma mötesplats för fortbildning. Flytten till Stockholm Waterfront Congress Centre mitt i city ger möjligheten att skapa ett mer intimt, effektivt och fokuserat…

”Surrogatmödrar bör tillåtas” >

Nyheten uppdaterades 2012-11-30 15:27

Surrogatmödraskap bör vara tillåtna i Sverige. Det säger flera av de experter som diskuterade frågan på Medicinska riksstämman i Stockholm. Några pengar får dock inte vara inblandade. — Min personliga åsikt är att argumenten för altruistiska surrogatmödraskap väger tyngre än dem emot, säger Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet.

”Surrogatmödrar bör tillåtas” >

Nyheten uppdaterades 2012-11-30 14:21

Surrogatmödraskap bör vara tillåtna i Sverige. Det säger flera av de experter som i dag diskuterade frågan på Medicinska riksstämman i Stockholm. Några pengar får dock inte vara inblandade.(TT)

Framtiden ljus för tidigt födda barn >

Nyheten uppdaterades 2012-11-29 14:13

De allra flesta barn som föds extremt tidigt, mellan vecka 22 och 27, överlever i dag. Och vid 2,5 års ålder har närmare tre av fyra utvecklats helt normalt. Det visar resultat från en studie som presenteras på den Medicinska riksstämman i Stockholm. — Det har funnits en diskussion om att den förbättrade överlevnaden kommer […]