Nyheter om rekommendationer

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar rekommendationer:

Svar om PIP-implantat >

Nyheten uppdaterades 2012-01-19 8:33

Frågorna är många – nedan presenteras svar om PIP-implantat. Vad gör Läkemedelsverket och vad gör Socialstyrelsen? Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har ett delat ansvar i den här frågan. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för de medicintekniska produkterna, i det här fallet bröstimplantaten, och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och användningen av de medicintekniska produkterna. De båda […]

Revideringar i försäkringsmedicinska beslutstödet >

Nyheten uppdaterades 2011-12-21 15:45

Socialstyrelsen publicerar idag revideringar av fyra rekommendationer i det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Kortare sjukskrivning för kvinnor >

Nyheten uppdaterades 2011-12-06 19:39

Kvinnors sjukskrivningar har blivit kortare sedan ett beslutsstöd med rekommendationer om sjukskrivningstider för olika diagnoser infördes 2009. Även den allmänna spridningen i sjukskrivningslängder har minskat, enligt en utvärdering som Linköpingsforskaren Elsy Söderberg presenterade vid årets medicinska riksstämma.