Nyheter om prostatacancerföreningen viktor

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar prostatacancerföreningen viktor:

Lilly stöder Prostatacancerkampanjen 2013 >

Nyheten uppdaterades 2013-09-09 10:20

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, med bröstcancer på andra plats. Varje år diagnostiseras fler än 9 000 nya fall, och mer än hälften av dem som drabbas är under 70 år. Många av de män som behandlas för prostatacancer upplever tyvärr erektionssvikt och nedsatt sexuell förmåga efter genomförd behandling. (Källa: Nationell kvalitetsrapport för […]

Rätt till livsförlängande behandling >

Nyheten uppdaterades 2012-11-27 6:17

Vi i Prostatacancerföreningen Viktor företräder cirka 300 blekingar som fått diagnosen, prostatacancer.Därtill finns det nästan 1400 män i vårt län som har eller har haft prostatacancer och som vi förutsätter har samma krav på en god prostatacancervård som våra medlemmar. Flertalet av oss lever…

Landstinget slutar skriva ut cancermedicin >

Nyheten uppdaterades 2012-11-22 8:06

Läkemedlet Zytiga ges till patienter med spridd och obotlig prostatacancer och förlänger deras liv med nästan fem månader.Nu har landstinget i Blekinge beslutat att inte längre skriva ut det till nya patienter. –…