Nyheter om primärvården

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar primärvården:

Vården kan bli mer kostnadseffektiv med självtestning >

Nyheten uppdaterades 2013-09-03 8:06

En nyligen publicerad rapport av en studie som genomförts i Östergötland visar att självtestning hos patienter på blodförtunnande medicin är kostnadseffektivt. Studien är genomförd med ett hälsoekonomiskt fokus. Författarna till rapporten har tittat på kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där tjugo patienter har deltagit genom att testa sitt PK(INR)…

Svårt att välja vårdcentral >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 1:11

Vårdvalet skulle öka konkurrensen och kvalitén i primärvården. Men det saknas information om den medicinska kvalitén. Det går därför inte att jämföra olika vårdcentraler. Den slutsatsen drar myndigheten Vårdanalys som konstaterar att följden blivit att de flesta aldrig funderat över att byta vårdcentral.

Läkare larmar om underbemanning >

Nyheten uppdaterades 2013-06-17 5:42

Svårt underbemannade och i primärvården en arbetsmiljö med otrivsel, stress, utbrändhet och begränsade möjligheter till fortbildning. Så beskriver Kronobergs läkarförening och distriktsläkarförening sina kollegors…

Multisjuka ska få bättre hjälp >

Nyheten uppdaterades 2013-06-07 9:43

Landstinget inför en mellanvårdsenhet för multisjuka äldre på Zethelius Rehabcenter på Bäckby. Mellanvården ska vara för de patienter som är för friska för att vårdas på sjukhus men som ändå är i behov av rehabilitering, omvårdnad och fortsatt medicinsk vård. På så vis får patienterna ytterligare tid till…

”Kvaliteten är hotad inom barnpsykiatrin” >

Nyheten uppdaterades 2013-04-27 21:14

Tidskrävande administrativa kontrollsystem samt en bristande primärvård för barn/ungas psykiska hälsa, gör att vårdkvalitet och patientsäkerhet hotas. Den vanligaste dödsorsaken bland unga är självmord. Var finns nollvisionen för självmord bland unga? För att citera BO Fredrik Malmberg: ”Det är ett haveri var dag ett barn tar sitt liv” (P1 6/4). Om…

Efter kritiken: Så vill politikerna fixa akuten >

Nyheten uppdaterades 2013-02-11 19:54

Problemen på landets akutmottagningar är stora och överbeläggningar rapporteras in från alla landsting. Riksdagspolitikerna är i stora drag ense om hur akutvården kan fungera bättre. Mer pengar måste satsas på annat håll: vårdcentraler i primärvården och äldrevården måste få mer resurser. – Människor ska vårdas på rätt vårdnivå och med rätt läkemedel. Runt 30 procent…

Behåll akutsjukvården i Ljungby >

Nyheten uppdaterades 2013-01-15 7:51

Kvaliteten på vården vid mindre sjukhus är inte sämre än på stora för vanliga sjukdomar. Det är annorlunda vid extremt ovanliga tillstånd. Där behövs regionvård eller nationella centra, skriver Bengt Järhult,…

Blekinge fortfarande sämst på behandling av benskörhet >

Nyheten uppdaterades 2012-12-28 8:36

För tredje året i rad hamnar Blekinge sist i landet när det gäller att behandla benskörhet.– Ortopeden och primärvården har ett delat ansvar för att upptäcka och sätta in behandling, säger…

Vårdcentral i Uppsala ska hålla öppet 8-22 365 dagar om året >

Nyheten uppdaterades 2012-12-27 10:49

Från årsskiftet blir Aleris Vårdcentral Ingrid Marie i Uppsala troligen den primärvårdsmottagning i Sverige som har öppet mest – från 8-22 varje dag, året runt. Vårdcentralen ska vara ett snabbare och bättre alternativ än akuten för patienter med enklare skador eller sjukdomar. –  Vår grundtanke är väldigt enkel – vårdcentralen ska…

Vårdcentral prisas >

Nyheten uppdaterades 2012-12-03 12:00

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har utsett Utbildningsvårdcentralen i Munkfors till bästa förbättringsprojekt 2012 på nationella kvalitetsdagen för primärvården.