Nyheter om pip

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar pip:

Utredning av PIP-implantat kommer att ta tid >

Nyheten uppdaterades 2012-02-03 13:08

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté (SCENIHR) publicerade igår sin första rapport om kartläggning och bedömning av silikonfyllda bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothèse (PIP). Rapporten föranleder ingen ändring av Läkemedelsverket och Socialstyrelsens tidigare rekommendation. SCENIHR konstaterar i rapporten, som sedan tidigare är känt, att PIP- implantaten har en sämre och varierande kvalitet som kan leda till ett […]

Svar om PIP-implantat >

Nyheten uppdaterades 2012-01-19 8:33

Frågorna är många – nedan presenteras svar om PIP-implantat. Vad gör Läkemedelsverket och vad gör Socialstyrelsen? Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har ett delat ansvar i den här frågan. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för de medicintekniska produkterna, i det här fallet bröstimplantaten, och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och användningen av de medicintekniska produkterna. De båda […]

”De som anmäler är sköra människor” >

Nyheten uppdaterades 2012-01-06 19:35

Implantatskräcken började sent förra året i Frankrike när det uppdagades att så många som 30 000 franska kvinnor kan ha opererat in silikonimplantat av märket PIP (Poly Implant Prothèse) som i själva verket var industrisilikon som används som bränsletillägg, eller i elektronik, madrasser och jordbruksmateriel. PIP-gelén är inte testad på människor och har inte godkänts […]

Ingen förhöjd cancerrisk för kvinnor med PIP-implantat enligt fransk myndighet >

Nyheten uppdaterades 2011-12-23 15:21

Den franska tillsynsmyndigheten AFFSAPS har idag meddelat att det inte finns något påvisat orsakssamband mellan de inrapporterade cancerfallen och PIP-implantaten. De tidigare rekommendationerna från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gäller därför fortfarande i Sverige. Sedan mars 2010 får silikonfyllda bröstimplantat från den franska tillverkaren Poly Implant Prothèse (PIP) inte marknadsföras och därmed inte heller implanteras i Sverige. Orsaken […]