Nyheter om pilotprojekt

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar pilotprojekt:

Strokeprojekt kan rädda 100 liv per år i Skåne >

Nyheten uppdaterades 2013-07-04 5:38

Region Skåne satsar nu 1,25 miljoner kronor på ett pilotprojekt för att förhindra stroke genom att fler patienter med förmaksflimmer får rätt medicin.I Skåne berör projektet 30 000 patienter varav cirka 400 drabbas av stroke varje år.

Färre stroker räddar liv >

Nyheten uppdaterades 2013-06-11 8:45

Ungefär tre procent av befolkningen drabbas av förmaksflimmer. Den största risken med förmaksflimmer är risken för stroke som kan uppskattas till mellan fyra och ­tio procent per år beroende på hur många riskfaktorer som föreligger för den enskilde patienten. Faktorer som högt blodtryck, diabetes, kärlsjukdomar och hjärtsvikt kan innebära att hjärtflimmer…

Privatiseringar hotar patientsäkerheten >

Nyheten uppdaterades 2012-02-14 7:28

En viktig del i arbetet med att öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården är att ständigt se över och kontrollera läkemedelshanteringen, förbättra läkemedelsgenomgångar med patienter och anhöriga och effektivisera kontroll- och IT-system för läkemedelshantering. På senaste landstingsstyrelsen presenterades en revisionsrapport som visar att Landstinget Kronoberg arbetar aktivt med denna fråga och att läkemedelshanteringen i stort […]