Nyheter om pia kinhult

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar pia kinhult:

Region Skåne samlar framtidsfrågorna under ett paraply >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 8:52

Nu måste visionen och målbilden för Skånes universitetssjukhus fram Utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården måste vara långsiktigt och ha ett helhetsperspektiv. För att kunna utvecklas optimalt behöver områdena vård och hälsa hanteras tillsammans med arbetet kring innovationer, näringsliv, kompetensförsörjning, forskning och utveckling,…

Region Skåne inleder ett omfattande arbete om utvecklingen av den skånska hälso- och sjukvården >

Nyheten uppdaterades 2012-05-31 14:15

För att kunna möta möjligheter och utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård inleder nu Region Skåne ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram en övergripande målbild med sikte på 2030. Det kommer bl.a. att ske med hjälp av analyser av samhällsutveckling och medicinteknisk utveckling. Likaså ska lokalbehov och placering av olika funktioner ses över…