Nyheter om öppenvården

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar öppenvården:

Psykedeliska droger leder inte till psykisk sjukdom >

Nyheten uppdaterades 2013-09-03 16:43

Publicerad i dag 17:23 Att ta psykedeliska…

Rättspsykiatrisk öppenvård granskas >

Nyheten uppdaterades 2013-08-16 13:59

En patient vid den rättspsykiatriska öppenvården har gjort en anmälan om tvångsmedicinering. Under tre månader fick hon injektioner mot sin vilja.Inspektionen för vård och omsorg har utrett frågan, men ger inte vårdinrättningen någon tillrättavisning. I den dom som låg bakom att patienten vårdades där fanns nämligen ett villkor: att hon skulle ta ordinerad medicin.

Läkare larmar om underbemanning >

Nyheten uppdaterades 2013-06-17 5:42

Svårt underbemannade och i primärvården en arbetsmiljö med otrivsel, stress, utbrändhet och begränsade möjligheter till fortbildning. Så beskriver Kronobergs läkarförening och distriktsläkarförening sina kollegors…

Män löper större risk för självmord >

Nyheten uppdaterades 2013-06-06 12:56

Publicerad i dag 13:34 Det är stora…

Svenska ungdomar mår allt sämre >

Nyheten uppdaterades 2013-05-27 10:59

De yngre barnen mår bra i Sverige men 15-åringarna mår sämre än i jämförbara västländer och allt fler 16–24-åringar får vård för psykiska problem. Det visar en stor studie från Socialstyrelsen som publiceras i dag Bland 18–24-åringarna ökar diagnoserna depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. Gruppen står också för den största ökningen inom den psykiatriska slutenvården. Spädbarn…

Blodtryck ska mätas på båda armarna >

Nyheten uppdaterades 2012-03-22 14:18

Publicerad i dag 13:53 Kontroller av blodtrycket ska göras på båda armarna. Stora skillnader mellan hur högt trycket är i respektive arm kan nämligen innebära risk för att dö i förtid, visar ny forskning. […]

Förbättra vården av trafikskadade >

Nyheten uppdaterades 2012-03-16 10:40

För många oskyddade trafikanter innebär trafikskadorna exempelvis att följderna av en förvärvad hjärnskada kan bli betydande. Ju tidigare man påbörjar rehabiliteringsinsatserna desto fler följdskador och funktionsnedsättningar går att förebygga, menar skribenterna. Rapporten Vägtrafikskadade i sjukvården 2010 som kom från myndigheten Trafikanalys för några månader sedan kanske inte har diskuterats så mycket. Och det är synd […]

Du kan hjälpa missbrukaren i din närhet! >

Nyheten uppdaterades 2012-02-06 15:33

Det finns ca 300 000 alkoholmissbrukare i Sverige. Runt varje missbrukande person finns det ca fem anhöriga som påverkas negativt av missbruket. Vi talar alltså om ca 1 500 000 personer som också far illa. Dessa människor är medberoende och möjliggörare för missbruket. Samtidigt är de den grupp som bäst kan hjälpa missbrukaren att komma ifrån sitt beroende. […]

Två av tre blev bättre av homeopatisk behandling >

Nyheten uppdaterades 2011-12-27 8:31

Under sex år följdes totalt 6 544 patienter som fick homeopatisk behandling på öppenvården på ett engelskt universitets sjukhus. Två av tre patienter fick en bättre hälsa och resultaten var ännu bättre för barnen där fyra av fem uppgav att hälsan blivit bättre. En homeopatisk behandling utgår ifrån individens hela symtombild, jämfört med traditionell skolmedicinsk […]

Mammografigranskning klar i höst >

Nyheten uppdaterades 2011-06-25 11:33

Över hälften av mammografiundersökningarna hos en vårdgivare i Stockholms län ska enligt uppgift till TV 4 Nyheterna ha varit felaktiga. Men det tillbakavisas av landstinget som genomför en granskning. (TT) Över hälften av mammografiundersökningarna hos en vårdgivare i Stockholms län ska enligt uppgift till TV 4 Nyheterna ha varit felaktiga. Men det tillbakavisas av landstinget […]