Nyheter om olagliga läkemedel

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar olagliga läkemedel:

Riskfyllda medicinköp på nätet >

Nyheten uppdaterades 2012-01-07 16:02

Många köper medicin på nätet trots att det då finns risk för att få olagliga läkemedel. 35 procent av svenskarna kan tänka sig att göra det och 11 procent har redan gjort det, enligt en rapport från Läkemedelsverket. (TT)

Många kan tänka sig att köpa olagliga läkemedel trots kända risker >

Nyheten uppdaterades 2012-01-04 16:52

Många kan tänka sig att köpa läkemedel via andra kanaler än godkända internetapotek visar en ny studie som Läkemedelsverket gjort. Det medför stora hälsorisker då utbudet av olagliga läkemedel är stort. Det är omöjligt för en konsument att avgöra vad man egentligen får och vad medicinerna innehåller.

Läkemedelsverket tecknar samarbetsavtal med Kina >

Nyheten uppdaterades 2011-12-20 11:02

Läkemedelsverket har tecknat ett samarbetsavtal med sin systermyndighet i Kina – State Food and Drug Administration (SFDA). Målet är att öka kunskapsutbytet mellan myndigheterna på flera olika områden, till exempel läkemedelsanvändning, hållbar utveckling, olagliga läkemedel och traditionell kinesisk medicin.

Rune köpte potenshöjande medicin på nätet – nu åtalas han >

Nyheten uppdaterades 2011-10-10 6:26

”Ett beställningsjobb från läkemedelsindustrin” tror 60-åriga Rune från en ort i länet. Han är en av ytterst få som åtalas för att ha smugglat medicin. Risken är inte stor för den som smugglar medicin från övriga Europa.Tullen får inte ingripa eftersom det skulle strida mot EU:s regler om den fria rörligheten för varor och tjänster. […]