Nyheter om narkolepsi ersättning försäkringskassan

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar narkolepsi ersättning försäkringskassan:

Sjukdomar gav rätt till ersättning >

Nyheten uppdaterades 2012-03-14 10:35

En kvinna från Västerås i 30-årsåldern har rätt till hel sjukersättning från september 2010 och framåt. Det slår förvaltningsrätten fast. Kvinnan lider av flera olika svåra kroppsliga sjukdomar som växelvis försämras. Försäkringskassan ansåg i ett tidigare beslut att det var för tidigt att fastslå att hennes arbetsförmåga är ”stadigvarande nedsatt” i förhållande till hela arbetsmarknaden. […]