Nyheter om Myndigheten

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar Myndigheten:

Ulla Hamilton: Glädjande besked om fler nya kursstarter inom stadens yrkeshögskola >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 16:49

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stadTrafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)  Myndigheten för Yrkeshögskolan fattade i dag beslut om att bevilja yrkeshögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut ytterligare två kursstarter för totalt åtta utbildningar. Det innebär att 145 personer kommer att kunna påbörja sina studier under hösten 2012 inom fem olika utbildningar och att ytterligare tre utbildningar med […]

Omgjort virus kan bli terrorvapen >

Nyheten uppdaterades 2011-12-21 6:26

Publicerad i dag 05:50 En myndighet i USA har bett de tre vetenskapliga tidskrifterna Nature, Science och Pnas att inte publicera vissa data från ett laboratorieförsök med fågelinfluensans virus. Kunskap om försöket skulle kunna användas av terrorister, säger myndigheten. […]

Kammarrätten ger TV4 rätt >

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 19:33

Kammarrätten i Stockholm ger Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) backning. Myndigheten måste lämna ut material som TV4 begärt ut.

Tio år med medicinteknik i Uppsala >

Nyheten uppdaterades 2011-09-01 11:14

Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik firar idag tio år inom myndigheten. Den 1 september 2001 flyttades ansvaret för tillsyn av medicintekniska produkter från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket i Uppsala.

Läkare skriver ut för mycket narkotiska läkemedel >

Nyheten uppdaterades 2011-06-07 2:04

Problemet att läkare skriver ut för mycket narkotiska mediciner är större än vad Socialstyrelsen känt till, visar en rapport där södra Sverige granskats. Men problemen gäller hela landet, enligt myndigheten. Vanligast är att äldre, ofta privatpraktiserande läkare skriver ut för mycket narkotiska läkemedel.

Utreder insatser mot dvärgbandmask >

Nyheten uppdaterades 2011-03-03 13:17

Regeringen begär nu en snabb kartläggning av vilka insatser som krävs för att skydda människor mot smitta från dvärgbandmask hos räv. Berörda myndigheter ska vara klara med ett förslag senast den 31 maj i år. För några veckor sedan slog Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) larm om att den elaka parasiten dvärgbandmask för första gången upptäckts […]