Nyheter om multisjuka

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar multisjuka:

Efter kritik – Hägglund vill utöka vårdgarantin >

Nyheten uppdaterades 2013-06-18 4:56

Samtidigt tillbakavisar Göran Hägglund den skarpa kritik som går ut på att dagens vårdgaranti sätter patienter med lättare besvär före svårt sjuka. – Det finns inget stöd för det även om Läkarförbundet påstår det. De medicinska prioriteringarna ska alltid komma först och såg vi tecken på att det inte var så skulle det vara allvarligt […]

Ny antikropp visar övertygande data för behandling av den vanligaste formen av leukemi >

Nyheten uppdaterades 2013-06-15 11:15

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som fick tillägg med en målinriktad behandling, med en ny monoklonal antikropp obinutuzumab (GA101) till ett välkänt cytostatikum, klorambucil, levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades, jämfört med patienter som behandlades enbart med klorambucil. Det visar resultat från fas III-studien CLL11 som presenteras idag som en av…

Multisjuka ska få bättre hjälp >

Nyheten uppdaterades 2013-06-07 9:43

Landstinget inför en mellanvårdsenhet för multisjuka äldre på Zethelius Rehabcenter på Bäckby. Mellanvården ska vara för de patienter som är för friska för att vårdas på sjukhus men som ändå är i behov av rehabilitering, omvårdnad och fortsatt medicinsk vård. På så vis får patienterna ytterligare tid till…

Bittert ja till stängning från Centern >

Nyheten uppdaterades 2012-03-12 8:00

Petronella Petersson (C) är bitter men säger att hon kommer att säga ja till akutförslaget.– Det kommer att göra jätteont i hjärtat på mig att yrka bifall. Vi har nött och blött frågan och det är fruktansvärt olyckligt att vi är i den här situationen. Hon ser ingen annan möjlighet än att säga ja. Centern ställer […]

Skärpta regler för läkemedelsbehandling av äldre >

Nyheten uppdaterades 2011-06-08 10:44

Hanteringen av läkemedel till äldre och multisjuka har stora brister, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Vården bör bli skyldig att erbjuda läkemedelsavstämningar till patienter över 75 år och som tar minst fem mediciner, skriver generaldirektören Lars-Erik Holm i en debattartikel.

Äldres mediciner ska kartläggas >

Nyheten uppdaterades 2011-06-08 5:08

Hanteringen av läkemedel till äldre och multisjuka har brister, enligt en ny kartläggning. Socialstyrelsen vill därför att vårdgivare ska bli skyldiga att erbjuda läkemedelsavstämningar till patienter som är 75 år eller äldre och som har fem eller flera mediciner.