Nyheter om medicinteknisk

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar medicinteknisk:

Alliansen investerar för framtiden >

Nyheten uppdaterades 2013-05-29 6:51

Vi vill stärka patientens ställning och utöka mångfald och tillgänglighet utifrån våra medborgares behov. Därför skapar vi bättre möjligheter för er att få träffa adekvat specialistkompetens ute på…

Exova METECH förvärvar kalibreringsverksamhet från Coor i Uppsala >

Nyheten uppdaterades 2013-01-15 23:59

Mätteknikföretaget Exova METECH växer inom Life Science-området genom att förvärva kalibreringsverksamheten från Coor Service Management i Uppsala. ”Uppsala tillhör en viktig region inom Life Science i Sverige, och detta är ett viktigt strategiskt förvärv för oss”, säger Hans Åberg, VD för Exova Metech. ”Det kompletterar vårt tjänsteutbud…

IT-system angreps av virus >

Nyheten uppdaterades 2012-12-21 19:39

Ett virusangrepp på Västra Götalandsregionens IT-system påverkade vissa typer av medicinteknisk utrustning. Virusangreppet ska dock inte ha hotat patientsäkerheten.

Virusangrepp mot VG-regionen >

Nyheten uppdaterades 2012-12-21 16:18

Västra Götalandsregionens IT-system har utsatts för ett virusangrepp som påverkar vissa typer av medicinskteknisk utrustning. Det skriver regionen i ett pressmeddelande. Det ska dock inte finnas någon risk att patientsäkerheten hotas. – Vi har isolerat ett antal angripna maskiner som tagits ur bruk eller kopplats bort från…

IT-angrepp i Västra Götaland >

Nyheten uppdaterades 2012-12-21 16:07

Ett virusangrepp som påverkar viss medicinteknisk utrustning har drabbat Västra Götalandsregionen.

Virusangrepp mot vårdutrustning >

Nyheten uppdaterades 2012-12-21 15:54

Publicerad i dag 14:24 Ett virusangrepp som bland annat har påverkat viss medicinteknisk utrustning har drabbat…

Ny vägledning för fristående programvaror >

Nyheten uppdaterades 2012-03-29 12:30

EU-kommissionen har antagit en vägledning för tillverkare av fristående programvara som bland annat beskriver kriterier för om en produkt ska anses som en medicinteknisk produkt eller inte, och därmed CE-märkas. Läkemedelsverket har tagit fram ett dokument som ger en introduktion till vägledningen. Dessutom har arbetet nu påbörjats med uppdatering av det svenska förslaget till vägledning […]

Innovation förenklar kirurgin >

Nyheten uppdaterades 2012-02-13 11:56

Med en ny medicinteknisk innovation kan operationen av tikar som ska kastreras bli enklare och snabbare. Odd Höglund vid SLU har i sitt doktorsarbete utvecklat och patenterat ett nytt så kallat buntband, ett självlåsande böjbart band för kirurgiskt bruk.

Landsting anmälda för urval >

Nyheten uppdaterades 2012-01-26 21:33

En man från Malmötrakten har anmält två landsting – däribland Landstinget Västmanland – till diskrimineringsombudsmannen, DO. Mannen, som har utländsk bakgrund, anser att han vid båda landstingen blivit diskriminerad då han inte fått en tjänst trots att han enligt vad han själv uppger har bättre kvalifikationer. Mannen sökte ett vikariat som systemadministratör vid Landstinget Västmanland […]