Nyheter om medicinhistoriska

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar medicinhistoriska:

Kulturen tar över medicinhistoriska utställningar >

Nyheten uppdaterades 2013-09-09 5:34

Kulturen i Lund har efter en upphandling fått i uppdrag av Region Skåne att driva Livets museum i Lund och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, och att förvalta och vårda de medicinhistoriska samlingarna. Uppdraget gäller från den 1 september 2013.   –Vi har tagit ett helhetsgrepp om Region Skånes medicinhistoriska samlingar, som vi ska förvalta, utveckla…

Medicinhistoriskt museum i Helsingborg blir kvar i Gamla Barnsjukhuset >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 15:26

Ett generöst erbjudande till Region Skåne i samband med försäljningen av Gamla Barnsjukhuset Helsingborg innebär fortsatt medicinhistorisk museiverksamhet i byggnaden. Ett samverkansavtal avseende Medicinhistorisk verksamhet i Gamla Barnsjukhuset, Helsingborg, har tecknats mellan Region Skåne, köparen av byggnaden V. Svensson och Helsingborgs medicinhistoriska förening. I samband…

Forskningen fortsätter engagera Inga Nilsson >

Nyheten uppdaterades 2013-02-03 9:59

Inga Nilsson visar entusiastiskt runt på Medicinhistoriska museet i Helsingborg. Det har gått några år sedan hon doktorerade i medicinhistoria. Ämnet var patientjournalernas historia.