Nyheter om Maria Carlund

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar Maria Carlund:

SOS Alarm får kritik för bristande patientsäkerhet >

Nyheten uppdaterades 2012-06-21 6:47

SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Socialstyrelsen riktar kritik mot att vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen. Socialstyrelsen inledde under 2011 en nationell granskning av SOS Alarm Sverige AB. Myndighetens tillsyn ledde…

Dog efter ha nekats ambulans >

Nyheten uppdaterades 2012-03-27 14:07

Kvinnan hade svårigheter att andas och ringde vid tre tillfällen i januari i fjol och vädjade om ambulans. Hon hade mycket ont och svårt att andas, men nekades varje gång. SOS Alarm följde rutinerna och kopplade henne till sjukvårdsrådgivningen i Västernorrlands landsting. Samma natt dog kvinnan, skriver Dagbladet. Nu kritiserar Socialstyrelsen landstinget skarpt. Bland annat […]

”Allvarliga brister hos SOS Alarm” >

Nyheten uppdaterades 2011-11-11 17:10

Felen har lett till dödsfall, skador och ökade risker. Myndigheten har fått in drygt 50 anmälningar från hela landet om långa väntetider på ambulans, eller att ambulans aldrig skickats ut. Vissa av fallen har lett till vårdskador medan andra inneburit risker för den skadade eller sjuka. Enligt Socialstyrelsen är orsakerna kommunikationsproblem och i vissa fall […]

SOS Alarms bedömningar granskas >

Nyheten uppdaterades 2011-05-17 16:18

Fallet med 23-åringen som dog i sitt hem efter att ha nekats ambulans är inte unikt. Socialstyrelsen granskar nu flera händelser där patienter råkat illa ut. Det handlar om hur SOS Alarm prioriterar vid utryckningar. Bakgrunden är sex händelser där patienter fått vänta så länge att de fått men eller avlidit sedan de nekats ambulans. […]