Nyheter om människovärdet

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar människovärdet:

”Måste få bestämma över sin egen kropp” >

Nyheten uppdaterades 2013-07-31 6:11

– Det får finnas gränser för vad man ska behöva acceptera. Man måste få bestämma över sin egen kropp. Som ordförande för patientföreningen Mag- och tarmförbundet är Birgitta Rehnby mycket nöjd med en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen. I den slås fast att en enskild person ska kunna vägra att genomföra en operation eller rehabilitering […]

Är vi på väg mot ett elitsamhälle? >

Nyheten uppdaterades 2012-04-17 7:47

Det är uppenbart att det redan nu börjar bli allt vanligare att föräldrar välja bort foster där olika tester gör gällande att man kan misstänka en funktionsnedsättning. Frågan är om vi har slagit in på en väg…

Hemlighåll fosters kön >

Nyheten uppdaterades 2012-03-23 13:59

Vi ifrågasätter rätten för föräldrarna att få veta könet på barnet, innan tidsgränsen för abort gått ut. Detta för att motverka att bortsortering på grund av kön sker i Sverige. Alla människor är unika individer med samma absoluta och okränkbara värde. Utifrån denna människosyn, som kommer ur kristen idétradition och etik, är det viktigt att […]