Nyheter om lever

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar lever:

Unik forskning stöds av Gelinfonden >

Nyheten uppdaterades 2013-07-10 6:20

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond utdelar 400 000 kronor till professorerna Suchitra Holgersson och Michael Olausson vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Ytterligare fem forskare inom transplantationsområdet får dela på 300 000 kronor. Suchitra Holgersson och Michael Olausson samarbetar i två olika projekt inom stamcellsforskning som är relaterade till transplantationsområdet.…

Lex Maria: Fick vård på fel vårdnivå >

Nyheten uppdaterades 2011-12-07 14:41

En man i 50-årsåldern avled vid Skånes universitetssjukhus i Lund i sviterna av svår lever- och njursvikt. Eftersom han i brist på intensivvårdsplats inte fick helt korrekt vård anmäler chefläkare Eva Ranklev händelsen till Socialstyrelsen. 50-åringen, som tidigare varit i huvudsak frisk, kommer till akuten i oktober med höga kaliumvärden i blodet och en svår […]

Örkelljungas låga skatt blir inte lägre >

Nyheten uppdaterades 2011-06-28 14:58

En stark kommun som väntar på skattesänkning eller en medicinerad patient som lever på andra. Örkelljunga beskrivs på olika sätt i den politiska debatten.