Nyheter om landstingsfullmäktige

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar landstingsfullmäktige:

Svårt handikappade Ferdi får inte asyl >

Nyheten uppdaterades 2013-08-24 13:06

26-årige Ferdi Haxhiu väger 24 kilo. Han är svårt handikappad och behöver vård. Nu har han fått avslag på sin asylansökan. Han och hans familj har avvisats till hemlandet Makedonien. – Jag är jätteorolig, säger familjens före detta granne och goda vän Myrvet Peci. …

Satsa på hälsoforskning >

Nyheten uppdaterades 2013-05-30 8:48

Sverigedemokraterna vill kraftigt minska landstingets kostnad för hyrläkare. Men partiet har en rad andra förslag på hur landstingets verksamhet kan förändras och utvecklas. Förslag som nu presenteras för första gången. På…

Centern vill underlätta medicinsk provtagning på landsbygden >

Nyheten uppdaterades 2013-01-16 11:22

Centerpartiet gör något så ovanligt som att lämna in en motion till både kommunfullmäktige i Oskarshamn och landstingsfullmäktige i Kalmar. – Motionen kan beskrivas som en innovation, säger landstingspolitikern…

Satsning på heltid och unga i rödgrön budget >

Nyheten uppdaterades 2012-05-25 13:03

Efter stålbad och skattehöjningar ser det nu positivt ut för landstinget Blekinge.Inför 2012 presenterar den rödgröna politiska majoriteten investeringar och satsningar på många miljoner. – Vi prioriterar…

”Stoppa utförsäljningen av Stockholms vård” >

Nyheten uppdaterades 2012-05-08 5:57

Stockholms läns landsting (SLL) har gått längre än något annat landsting när det gäller konkurrensutsättning och privatisering i vården. Detta utan att göra någon egentlig utvärdering av effekterna på vårdens kvalitet eller landstingets ekonomi. Det är hög tid att nu stanna upp och tänka efter. Det är dags att trycka på paus-knappen när det gäller […]

Mediciner inte tillräckligt >

Nyheten uppdaterades 2012-04-30 4:17

<p>Om knoppen mår bra mår kroppen bra och tvärtom, så resonerar många. Det ligger mycket i det! Kristdemokraterna hävdar att människan har fysiska, psykiska och existentiella behov. För att tillfriskna och behålla hälsan behöver därför alla sinnen stimuleras. Det behövs mer än mediciner för att må bra!<br /> Det kommer allt fler forskningsrapporter som visar […]

Avlöva inte lasarettet >

Nyheten uppdaterades 2012-04-11 5:28

<p>Medicinakuten i Köping är sedan 2004 den akut som invånarna i Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg är anvisade att söka. Inför de hotande besparingar som nu belyses i pressen kan vi i Sjukvårdspartiet inte undgå att erinra oss valrörelsen…

Så kan akutsjukvården förändras >

Nyheten uppdaterades 2012-03-23 11:33

Under en längre tid har frågan om hur akutsjukvården i västra Blekinge kan organiseras med de förutsättningar som finns, diskuterats. Vi menar att det finns anledning till några klargöranden vad gäller akutsjukvårdens organisation och de faktiska förutsättningar som råder.En tjänstemannautredning, där bland andra berörda verksamhetschefer på sjukhuset ingått, har redovisat möjliga alternativ kring akutmottagningen i […]

Så ska patienternas säkerhet öka >

Nyheten uppdaterades 2012-03-06 18:20

Nu har ett förslag på åtgärder som ska trygga ett patientsäkert omhändertagande av akut sjuka patienter presenterats.Ett av förslagen innebär att akut sjuka patienter i västra Blekinge får vård i Karlskrona under kvällar och nätter. Förslaget, som har tagits fram av Landstinget Blekinges tjänstemannaledning, innebär bland annat att akutmottagningen i Karlshamn från och med den […]

Höj patientsäkerheten med fast personal ? säg nej till hyrläkare >

Nyheten uppdaterades 2012-02-21 15:20

Hyrläkare riskerar att ge Kalmar läns skattebetalare en onödigt stor börda de närmaste åren. Resultatet 2011 för hyrläkarkontot har justerats upp till 16 gånger mer än budgeterat. Vi sverigedemokrater vill ha ordning och reda på ekonomin. Men när det kommer till handling klipps kloka förslag rakt av. Vid budgetmötet presenterade vi ett alternativ med fasta […]