Nyheter om läkemedlen

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar läkemedlen:

Adhd-behandling ökar snabbt >

Nyheten uppdaterades 2012-01-14 7:42

Publicerad i dag 06:35 Förskrivningen av läkemedel mot adhd till både barn och vuxna har nästan fyrfaldigats på fem år, visar nya siffror. Var man bor i landet avgör om man får en […]

Ny metod för säkrare dosering av blodförtunnande medicin >

Nyheten uppdaterades 2011-11-02 9:56

Äldre med förmaksflimmer behandlas ofta med blodförtunnande mediciner. Problemet är att läkemedlen är svåra att dosera vilket gör att patienterna måste ta prover regelbundet. Forskare vid Sahlgrenska akademin och Chalmers har tagit fram en ny metod som ger säkrare riskbedömning.