Nyheter om kvinnlig patient regelbundna lungmedicinska kontroller

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kvinnlig patient regelbundna lungmedicinska kontroller:

Lungcancer upptäcktes för sent >

Nyheten uppdaterades 2011-11-14 13:53

Efter en bröstcanceroperation på universitetssjukhuset i Malmö 2005 genomgick en kvinnlig patient regelbundna lungmedicinska kontroller fram till januari 2008.