Nyheter om klinisk

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar klinisk:

Tidigare uppptäckt av Skellefteåsjukan kan vara möjlig >

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 13:00

Förhöjda temperaturtrösklar för kyla och värme vid så kallad kvantitativ sensorisk testning, ett test för att utröna om en person har normal funktion på tunna nervtrådar, kan vara ett tidigt tecken på transtyretin-amyloidos, mera känt som ”Skellefteåsjukan”. Det skriver Victoria Heldestad i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 13 januari. QST (Quantitative Sensory Testing) […]

Priser för forskning om hjärta och signalsystem >

Nyheten uppdaterades 2011-10-21 8:42

Under Olof Rudbeckdagen idag belönas två forskare vid Uppsala universitet. Olof Rudbeckpriset delas ut till hjärtforskaren Lars Wallentin och Eric K. Fernströms pris till yngre särskilt lovande forskare går till Anders Tengholm för hans forskning om orsakerna till diabetes. Olof Rudbeckdagen är ett årligen återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om […]