Nyheter om kirurgvecka

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar kirurgvecka:

Fler patienter med svårkontrollerad diabetes transplanteras >

Nyheten uppdaterades 2013-08-20 13:24

Allt fler patienter med svårbehandlad typ 1-diabetes kan i dag erbjudas transplantation avinsulinproducerande öceller eller bukspottkörtlar som alternativ behandling. Akademiska sjukhuset är störst i landet på bägge dessa transplantationer. Hösten 2012 inrättades ett centre of excellence inom typ 1-diabetes för att ytterligare stärka diabetesvården. Framstegen diskuteras tisdagen…

Första gången gillt för tre medicinska veckor i Uppsala >

Nyheten uppdaterades 2013-08-14 10:04

Måndag 19 augusti går startskottet för tre medicinska veckor på Uppsala Konsert- och Kongress (UKK). Det är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra. – Att vi kraftsamlar på detta sätt kommer ge många effekter, inte bara för Uppsala som ett […]