Nyheter om johan unga läkare singel

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar johan unga läkare singel:

Inte säkert hantera många läkemedel i hemmet >

Nyheten uppdaterades 2012-04-05 8:48

En ny svensk studie visar att patienternas tillgång till information om de receptförskrivna läkemedlen inte är i enlighet med sjukvårdens intentioner. Risken för skador på grund av felmedicinering i hemmet är påtaglig och onödigt hög.