Nyheter om jämtlands

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar jämtlands:

Arbetsmiljöverket ställer tuffa krav på landstinget >

Nyheten uppdaterades 2013-05-31 13:42

Läkare slutar, sjuksköterskorna har ont i magen för de tvingas jobba dubbla pass och undersköterskorna hinner inte ta upp patienterna till frukost. Nu kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande med vite mot Jämtlands läns landsting om inte arbetsmiljön förbättras inom område medicin.

Medicinska aborterna ökar i länet >

Nyheten uppdaterades 2012-05-30 7:40

Tonårsaborterna minskar i landet. Men antalet tidiga medicinska aborter ökar och är vanligast i Kalmar och Jämtland. Antalet tonårsaborter fortsätter att minska i Sverige. Under 2011 gjordes 19,8 tonårsaborter per 1 000 kvinnor. Det är en minskning med 5,3 procent jämfört med året innan. Tonårsaborterna…

Gynekologiska cellprover har felbedömts >

Nyheten uppdaterades 2012-05-15 8:13

En kvalitetskontroll vid laboratoriemedicin i Västerbotten har visat att vissa gynekologiska cellprover tagna på kvinnor i Jämtlands län har felbedömts.