Nyheter om inkomstskillnaden

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar inkomstskillnaden:

Framtiden ligger i jämlikheten >

Nyheten uppdaterades 2012-05-02 13:50

Det fanns en tid då Sverige framhölls som ett föredöme i världen när det gäller jämlikhet och rättvisa. Sverige var ett land med små spänningar mellan människor och få konflikter. Det fanns en grundläggande och allomfattande känsla av samhörighet, gemenskap och trygghet. Sverige har emellertid förändrats…