Nyheter om iii-studien cll11

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar iii-studien cll11:

Ny antikropp visar övertygande data för behandling av den vanligaste formen av leukemi >

Nyheten uppdaterades 2013-06-15 11:15

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som fick tillägg med en målinriktad behandling, med en ny monoklonal antikropp obinutuzumab (GA101) till ett välkänt cytostatikum, klorambucil, levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades, jämfört med patienter som behandlades enbart med klorambucil. Det visar resultat från fas III-studien CLL11 som presenteras idag som en av…