Nyheter om hjärtinfarkt

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar hjärtinfarkt:

Sluta inte att ta medicinen >

Nyheten uppdaterades 2012-01-23 14:22

Det är risk för allvarliga följder när patienter på eget bevåg slutar att ta sina kolesterolsänkande mediciner, varnar hjärtspecialisterna Björn Dahlöf, Lars Rydén och Lars Weinehall. Ett förhöjt kolesterolvärde hör till de allvarligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdom. Det är lika allvarligt som ett obehandlat för högt blodtryck. Alla som har hög risk för sjukdom […]

Bayers Xarelto (rivaroxaban) minskar risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke vid akut koronarsyndrom >

Nyheten uppdaterades 2011-11-14 16:14

Stockholm den 14 november 2011 • Xarelto i kombination med standardbehandling uppfyller primära effektmåttet och minskar signifikant risken för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död hos patienter med akut koronarsyndrom (AKS). • Xarelto 2.5 mg x 2 dagligen minskar den relativa risken för kardiovaskulär död och död av annan orsak med mer än 30 procent • […]

Svensk forskning kan ge nytt läkemedel mot hjärtsjukdom >

Nyheten uppdaterades 2011-11-10 9:05

En forskargrupp i Malmö har upptäckt att injicering av antikroppar mot oxiderat kolesterol tycks skydda mot åderförfettning, som är en viktig orsak till hjärt-kärlsjukdom. Nu testas upptäckten och inom tio år kan ett läkemedel som minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke vara verklighet. Forskningsprojektet har haft stöd av Hjärt-Lungfonden.– Ett läkemedel som minskar […]

Priser för forskning om hjärta och signalsystem >

Nyheten uppdaterades 2011-10-21 8:42

Under Olof Rudbeckdagen idag belönas två forskare vid Uppsala universitet. Olof Rudbeckpriset delas ut till hjärtforskaren Lars Wallentin och Eric K. Fernströms pris till yngre särskilt lovande forskare går till Anders Tengholm för hans forskning om orsakerna till diabetes. Olof Rudbeckdagen är ett årligen återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om […]

Miljögifter ökar risken för åderförkalkning >

Nyheten uppdaterades 2011-10-12 6:16

Svenska forskare kan för första gången visa att det finns ett klart samband mellan miljögifterna PCB och dioxin och åderförkalkning hos människor. ”För mig är det en tydlig signal om att de här kemikalierna inte är bra”, säger professor Lars Lind vid Uppsala universitet. Hjärt-kärlsjukdomar är den absolut vanligaste dödsorsaken i västvärlden. De […]

Inflammation bakom hjärtproblem? >

Nyheten uppdaterades 2011-10-05 10:57

250 svenskar ska vara med i en internationell studie där man undersöker om injektioner mot inflammation minskar risken för hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Mindre studier har visat lovande resultat, enligt professor Mikael Dellborg, Göteborg, som leder den svenska delen av projektet. Den stora studien har 17.000 deltagare och ska pågå i flera […]

Brilique får positiv preliminär värdering av medicinsk nytta för majoriteten av patienter med ACS i Tyskland >

Nyheten uppdaterades 2011-10-04 17:44

4 oktober 2011 Den tyska myndigheten för läkemedelsförmåner, G-BA, har publicerat den preliminära värderingsrapporten från institutet för kvalitet och effekt inom sjukvården (IQWiG) om den medicinska nyttan av BriliqueTM (ticagrelor). AstraZeneca är tillfreds med denna preliminära bedömning, då vi eftersträvar att patienter med ACS i Tyskland får fortsatt tillgång till detta innovativa läkemedel.  AMNOG (Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz) […]

Champix ökar risk för hjärtinfarkt >

Nyheten uppdaterades 2011-07-04 21:43

Det populära antirökpillret Champix kan leda till en kraftigt förhöjd risk för hjärtinfarkt. Det visar en stor amerikansk studie, rapporterar SVT Vetenskap. Men enligt Pfizer rör det sig om en försumbar risk. Drygt 8 200 friska medelålders personer deltog i studien som publicerats i Canadian Medical Association Journal. Enligt forskarna ökade risken för hjärtinfarkt och andra […]

Nya svenska forskningsresultat publiceras i dag: Hittills okänd mekanism bakom hjärtinfarkt identifierad >

Nyheten uppdaterades 2011-06-13 8:15

En svensk forskargrupp har lyckats kartlägga en hittills okänd mekanism som påverkar både skadeverkningarna av och överlevnaden i hjärtinfarkt. Resultaten publiceras i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation i dag. Hjärt-Lungfonden är en av studiens finansiärer.

Rökning kan ge svår benvärk >

Nyheten uppdaterades 2011-06-06 17:43

Rökning kan orsaka allvarlig sjukdom även långt efter ett rökstopp. Ännu en forskningsstudie visar nu på tobakens risker. Forskare vid Harvarduniversitetet i USA har följt drygt 38 000 kvinnor från 45-årsåldern under tolv år framåt. Vid starten var kvinnorna friska, men så småningom visade det sig att rökare löpte betydligt större risk än andra att drabbas […]