Nyheter om her2 positiv

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar her2 positiv:

GSKs Tyverb™ (lapatinib) får godkännande för ytterligare en indikation, mot metastaserad bröstcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-08-21 5:43

EU-kommissionen har beviljat en ändring i marknadsgodkännandet av Tyverb™ (lapatinib) för användning i kombination med Herceptin™ (trastuzumab). Denna kombination är indikerad för vuxna patienter med bröstcancer vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2) med hormonreceptornegativ (HR-) metastaserad sjukdom och som har progredierat under tidigare behandling(ar)…

Positivt utlåtande från EMAs vetenskapliga råd: Ny beredning av Herceptin ­möjliggör enklare behandling av bröstcancer >

Nyheten uppdaterades 2013-06-29 8:04

Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att en ny beredning av Herceptin som ges subkutant, en injektion under huden, godkänns för behandling av kvinnor med HER2-positiv bröstcancer. De stora fördelarna med subkutant Herceptin är att behandlingen är enklare och spar tid för både patienter och vårdpersonal. Det är det vetenskapliga…

Ny antikropp ger hopp för kvinnor med HER2-positiv bröstcancer: Lever längre utan att sjukdomen fortskrider >

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 9:33

Patienter som fick tillägg med en ny målinriktad behandling, pertuzumab, levde signifikant längre utan att deras sjukdom försämrades, jämfört med dagens standardbehandling. Det visar resultat som presenteras på den pågående bröstcancerkongressen i San Antonio, USA. Samtidigt publiceras resultaten online i New England Journal of Medicine. I studien ingår patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Roche har […]