Nyheter om hälsoekonomiska

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar hälsoekonomiska:

TLV tar sig an medicinteknik >

Nyheten uppdaterades 2012-04-18 9:19

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska på uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

TLV granskar medicinteknik >

Nyheten uppdaterades 2012-04-17 15:53

Regeringen har gett TLV uppdraget att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik, bland annat insulinpumpar.