Nyheter om förskolor

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar förskolor:

Dags för höstens museilektioner >

Nyheten uppdaterades 2013-08-13 12:22

I Göteborg har Kulturförvaltningen sedan början av 2000-talet gett tiotusentals barn och unga möjlighet att få ta del av museilektioner på Göteborgs Konsthall, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs Stadsmuseum, Naturhistoriska museet, Världskulturmuseet, Botaniska trädgården, Röda Sten, Emigranternas hus och Medicinhistoriska…

Allergiproblemen kräver ny satsning >

Nyheten uppdaterades 2013-06-10 14:26

Astma och allergi kallas ofta barnens folksjukdom. Och anledningen kan vi se när man tar del av aktuell statistik. I en skolklass på 30 elever har i genomsnitt fyra barn allergisnuva, tre har astma och två födoämnesallergi. Detta är uppgifter från Allergifakta 2013. Astma och allergi är ett stort folkhälsoproblem. Ett problem…

Sjöstadens smuts hotar förskolebarn >

Nyheten uppdaterades 2012-04-21 6:15

I miljöstadsdelen Hammarby sjöstad utsätts förskolebarn för luftföroreningar som spräcker EU:s gränsvärden. ”Sammantaget är risken ganska påtaglig. Det finns all anledning att se strängt på luftkvaliteten runt…

Förhöjda halter av PCB hittat i marken i Vivalla >

Nyheten uppdaterades 2012-03-27 12:20

Under vintern har vi hittat förhöjda halter av miljögiftet PCB i marken i delar av Vivalla. Vi sanerar därför marken, där det behövs. Risken att någon har tagit skada av den mängd PCB som finns bedöms av miljöexperter som liten. Nu arbetar vi för att förebygga framtida bekymmer. PCB kan vara skadligt för människor och […]

Rapport ger bild av den fysiska miljön i förskolor >

Nyheten uppdaterades 2012-01-27 16:30

Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Lund har utarbetat en metod för in­ventering och miljömedicinsk bedömning av barns fysiska miljö i förskolan. Under 2011 genomförde de, tillsammans med miljönämnden en enkätun­dersökning om den fysiska miljön i förskolorna i Helsingborg. 101 av kom­munens 129 förskolor besvarade enkäten. Undersökningen visar positiva resultat för utomhusmiljön men också att det […]