Nyheter om förebygga

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar förebygga:

Chefen: ”Vi har lärt oss av händelsen” >

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 10:18

– Vi har lärt oss av händelsen och vi kan jobba för att det inte händer igen. Vi kan förebygga och minska risken, men vi kan inte helt bygga bort den mänskliga faktorn. Det säger David Clifford, chef vid Byttorpsklint, med anledning av den tragiska medicinförväxlingen. Carema Care har under hösten figurerat i flera fall […]

”Vi har lärt oss av händelsen” >

Nyheten uppdaterades 2011-12-08 9:25

– Vi har lärt oss av händelsen och vi kan jobba för att det inte händer igen. Vi kan förebygga och minska risken, men vi kan inte helt bygga bort den mänskliga faktorn. Det säger David Clifford, chef vid Byttorpsklint, med anledning av den tragiska medicinförväxlingen. Carema Care har under hösten figurerat i flera fall […]

Så förebygger vi suicid: Finnas till hands, inte släppa taget >

Nyheten uppdaterades 2011-10-05 9:45

Pressmeddelande 2011-10-05 Carema Psykiatri i Skåne har genomfört en utbildning för all personal i att bedöma risker och förebygga att patienter försöker ta sitt liv.  Utbildningen görs i samarbete med Karolinska Institutet och omfattar alla psykiatrimedarbetare i företaget. Flera landsting och anhörigföreningen SPES har lanserat en nollvision för självmord, liknande den som finns för trafikoffer. […]