Nyheter om exacerbationer

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar exacerbationer:

Spiriva säkert oavsett typ av inhalator >

Nyheten uppdaterades 2013-09-10 7:17

Effekten och säkerheten med KOL-läkemedlet Spiriva är jämförbar oavsett vilken typ av inhalator patienten använder. Det visar en stor internationell studie med över 17 000 KOL-patienter som presenterats vid den europeiska lungkongressen ERS i Barcelona. Över 200 patienter från Sverige har deltagit i studien. Resultaten är publicerade i The New England Journal…

Journalistinbjudan till patientmöte om KOL och exacerbationer >

Nyheten uppdaterades 2011-03-28 10:36

För att höja medvetenheten och kunskapen hos patienter om betydelsen av att förebygga exacerbationer inbjuder Nycomed allmänheten till ett möte där Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet samt Lene Nordstrand, Astma/KOL-sjuksköterska, pratar om behandling och förebyggande av exacerbationer.