Nyheter om embryodonation

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar embryodonation:

Centern säger ja till surrogatmödraskap >

Nyheten uppdaterades 2013-09-11 8:38

Regeringen har – efter långa diskussioner – beslutat att ”förutsättningslöst” utreda om surrogatmödraskap utan vinstintresse ska tillåtas i Sverige eller inte. – Det är inget enkelt sätt att skaffa barn på och det väcker många frågor, både medicinska och etiska. Därför är direktivet utformat så att vi vill ha en allsidig belysning av för- och […]

RFSL: Välkomnar utredning, men vissa lagändringar borde genomföras omgående >

Nyheten uppdaterades 2013-06-19 15:17

RFSL välkomnar att regeringen idag givit en särskild utredare i uppdrag att utreda hur ofrivilligt barnlösa enklare ska kunna bli föräldrar. RFSL menar dock att en av de frågor som ska utredas, den om att ge ensamstående möjlighet till assisterad befruktning inom sjukvården, är så pass okomplicerad att lagändringar hade kunnat föreslås utan att vidare […]

Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation: en ny utredning om assisterad befruktning behövs >

Nyheten uppdaterades 2011-11-29 14:40

Vad frågan gäller Assisterad befruktning i varierande former är idag en väletablerad verksamhet såväl i Sverige som internationellt. Cirka 5 procent av alla barn i världen beräknas idag ha tillkommit med hjälp av assisterad befruktning i olika former. Gränserna för vad som uppfattas som etiskt acceptabelt i samband med assisterad befruktning har förändrats över tid […]