Nyheter om eftergymnasial

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar eftergymnasial:

Svenska ungdomar mår allt sämre >

Nyheten uppdaterades 2013-05-27 10:59

De yngre barnen mår bra i Sverige men 15-åringarna mår sämre än i jämförbara västländer och allt fler 16–24-åringar får vård för psykiska problem. Det visar en stor studie från Socialstyrelsen som publiceras i dag Bland 18–24-åringarna ökar diagnoserna depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. Gruppen står också för den största ökningen inom den psykiatriska slutenvården. Spädbarn…

Arbete mot vårdklyftor >

Nyheten uppdaterades 2012-05-02 7:56

”Sjukvården ska präglas av synsättet, ’inga beslut om mig, utan mig’. Sjukvården måste bli bättre på att använda sig av patienternas erfarenheter och synpunkter.” Idag presenterar vi rödgröna…