Nyheter om effektmåttet

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar effektmåttet:

Onglyza® (saxagliptin) uppnår primärt säkerhetsmått, visar ingen ökad risk för kardiovaskulär död, hjärtattack eller stroke i den kardiovaskulära studien SAVOR >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 7:18

SAVOR ger information om kardiovaskulär säkerhet för Onglyza i kölvattnet av tidigare frågor om kardiovaskulär säkerhet gällande typ 2-diabetes behandling SAVOR är den största kardiovaskulära studien för att studera en blandad befolkning av typ 2-diabetes patienter med hög risk för kardiovaskulära händelser Onglyza uppfyllde inte det primära effektmåttet gällande…

Ny studie på svår form av MS >

Nyheten uppdaterades 2012-02-09 9:12

Sverige är ett av de länder som deltar i en ny internationell studie för behandling av patienter med sekundärprogressiv MS. En patientgrupp som idag inte har någon effektiv behandling att tillgå. I studien utvärderas effekten av läkemedlet Tysabri (natalizumab).   MS är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos yngre personer. En betydande […]