Nyheter om data

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar data:

Svar om PIP-implantat >

Nyheten uppdaterades 2012-01-19 8:33

Frågorna är många – nedan presenteras svar om PIP-implantat. Vad gör Läkemedelsverket och vad gör Socialstyrelsen? Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har ett delat ansvar i den här frågan. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för de medicintekniska produkterna, i det här fallet bröstimplantaten, och Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och användningen av de medicintekniska produkterna. De båda […]

Caprelsa™ (vandetanib) får positivt utlåtande från CHMP i EU för behandling av spridd medullär sköldkörtelcancer >

Nyheten uppdaterades 2011-11-18 10:28

Caprelsa (vandetanib) har fått ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedels­myndighetens rådgivande kommitté CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) för behandling av aggressiv och symtomatisk medullär sköldkörtelcancer hos patienter med inoperabel lokalt framskriden eller metastaserad sjukdom – dvs tumör som inte kan opereras eller som spridit sig till andra delar av kroppen. Den […]

SÅ MANIPULERAS FORSKNINGEN OM VÅR HÄLSA –STATISTISK VOODOO >

Nyheten uppdaterades 2011-10-26 18:31

Forskningsfusket urholkar vetenskapens trovärdighet. Det senaste exemplet är en rapport om den påstådda skadan av vitaminer och mineraler som citerats över hela världen och naturligtvis även i svenska tidningar. Det visar sig dock att data har centrifugerats och manglats till den grad att de vänt ut och in på fakta. I själva verket visade studien […]

Nya hälsoekonomiska data visar att Brilique är kostnadseffektivt >

Nyheten uppdaterades 2011-10-21 8:49

AstraZeneca kommer att presentera de huvudsakliga resultaten från hälsoekonomiska delstudier från PLATO-studien 5-8 november i Madrid vid International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) EU. Data från åtta länder visar att Brilique (ticagrelor) plus acetylsalicylsyra vid behandling av patienter med akut kranskärlssjukdom (ACS) under ett år ger kostnadsbesparingar, fördelar per kvalitetsjusterat levnadsår (QUALY*), och […]

DHL blir marknadsledande med ny högteknologisk sensor för läkemedelsindustrin >

Nyheten uppdaterades 2011-10-11 7:37

Bonn, 11 oktober 2011: DHL, världsledande inom internationell logistik, har tagit ett viktigt steg för att utöka sina tjänster inom life science & sjukvård och andra relaterade branscher. Detta placerar företaget i en ledande position på marknaden. DHL SmartSensor GSM gör det möjligt att bevaka transporten av känsliga leveranser, när som helst och var som […]