Nyheter om ce-märkas

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar ce-märkas:

Ny vägledning för fristående programvaror >

Nyheten uppdaterades 2012-03-29 12:30

EU-kommissionen har antagit en vägledning för tillverkare av fristående programvara som bland annat beskriver kriterier för om en produkt ska anses som en medicinteknisk produkt eller inte, och därmed CE-märkas. Läkemedelsverket har tagit fram ett dokument som ger en introduktion till vägledningen. Dessutom har arbetet nu påbörjats med uppdatering av det svenska förslaget till vägledning […]