Nyheter om ambulanstillgängligheten

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar ambulanstillgängligheten:

Stänga akuten är inte en ekonomisk fråga >

Nyheten uppdaterades 2013-02-11 14:05

Med anledning av flera artiklar i Blekinge Läns Tidning under den gångna veckan, vill jag gärna bemöta ett antal felaktiga påståenden.Men först vill jag understryka att stängningen av akutmottagningen i Karlshamn, kvälls- och nattetid, inte gjordes för att spara pengar. Huvudskälet var att trygga ett patientsäkert…