Nyheter om aktietorget

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar aktietorget:

Nyemission för Prostalund >

Nyheten uppdaterades 2013-09-04 14:22

Medicinteknikbolaget Prostalund planerar att lista sina aktier för handel på Aktietorget, en alternativ handelsplats utanför Stockholmsbörsen.

Accelerator investerar i nyemission i dotterbolaget SyntheticMR före avknoppning och notering >

Nyheten uppdaterades 2013-05-23 8:31

Inför den planerade avknoppningen av SyntheticMR AB (”SyntheticMR”) avser Accelerator Nordic AB (”Accelerator”), som tidigare meddelats, att kapitalisera dotterbolaget. Detta görs för att finansiera satsningen på att etablera partnersamarbeten för en internationell marknadslansering av SyntheticMRs programvara. Kapitaliseringen av SyntheticMR kommer att ske genom…

Enzymaticas företrädesemission kraftigt övertecknad >

Nyheten uppdaterades 2012-06-20 11:14

Den företrädesemission som Enzymaticas styrelse beslutade om den 7 maj blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 8,2 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. Intresset för emissionen var stort och anmälningssedlar till ett värde om drygt 15 Mkr har inkommit till bolaget. Emissionslikviden kommer användas för marknadslansering…

Bolag på Aktietorget överväger konkurs >

Nyheten uppdaterades 2011-11-24 10:56

Styrelsen i medicinteknikföretaget Layerlab, listat på Aktietorget, överväger att ansöka om konkurs.

Brighter sprider ljus i börsmörkret >

Nyheten uppdaterades 2011-08-17 6:17

Mitt i en av de mörkaste perioderna på börserna går medicinteknikföretaget Brighter AB (publ) till listning vid AktieTorget med syftet att få in 8,5 MSEK. Bolagsledningen utstrålar stabil optimism medan Brighter lämnar perioden som rent utvecklingsföretag och övergår till att producera och kommersialisera produktportföljen Brighter One TM, en attraktiv världsnyhet med stor global potential.