Nyheter om 3000 health-startup-företag

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 3000 health-startup-företag:

Nordic Startup Health >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 9:48

Nystartade Nordic Startup Health (NSH) är en mötesplats för den medicinska professionen, IT specialister, entreprenörer, investerare, m.fl och, till skillnad från de flesta andra organisationer av detta slag även för engagerade patienter/patientföreningar som bjuds in som jämbördiga medutvecklare, och varför inte delägare i framtida utvecklingsprodukter.  Utöver…