Nyheter om 21-22

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 21-22:

1500 deltagare till kongressen HLR2013 När hjärtat stannar, i Malmö 21-22 oktober. >

Nyheten uppdaterades 2013-09-10 11:58

Svenska Rådet för hjärt- och lungräddning arrangerar vartannat år en nationell kongress med fokus på hjärt- och lungräddning (HLR). Nya forskningsrön och projekt redovisas för personer som på olika sätt arbetar med HLR. Många arbetar på sjukhus eller inom ambulanssjukvård. Men även deltagare från företag, skolor och föreningar är väl…