Nyheter om 2-diabetes

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 2-diabetes:

Onglyza® (saxagliptin) uppnår primärt säkerhetsmått, visar ingen ökad risk för kardiovaskulär död, hjärtattack eller stroke i den kardiovaskulära studien SAVOR >

Nyheten uppdaterades 2013-09-02 7:18

SAVOR ger information om kardiovaskulär säkerhet för Onglyza i kölvattnet av tidigare frågor om kardiovaskulär säkerhet gällande typ 2-diabetes behandling SAVOR är den största kardiovaskulära studien för att studera en blandad befolkning av typ 2-diabetes patienter med hög risk för kardiovaskulära händelser Onglyza uppfyllde inte det primära effektmåttet gällande…

Sex av tio överviktsopererade blir botade från diabetes >

Nyheten uppdaterades 2013-08-20 13:11

Överviktskirurgi är inte bara en effektiv behandlingsmetod för beståendeviktminskning.  Patienterna löper mindre risk att utveckla typ 2-diabetes och två av tre som har sjukdomen före ingreppet blir botade. Framstegen presenteras tisdagen den 20 augusti under kirurgveckan i Uppsala samt vid en föreläsning för allmänheten på Akademiska: ”Överviktskirurgi – från bantning…

Även måttlig viktökning ökar dödligheten hos diabetespatienter >

Nyheten uppdaterades 2013-08-12 13:25

En ny svensk studie visar att även måttlig viktökning hos personer med diabetes ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom1. Studien som nyligen publicerats i tidskriften Diabetes & Metabolism, är unik i sitt slag eftersom det är första gången man har studerat detta samband hos en så omfattande grupp av diabetespatienter. Övervikt eller fetma är förknippat […]

Diabetesvårdens lotteri – varför inte vinst varje gång? >

Nyheten uppdaterades 2013-06-28 17:23

Trots nationella riktlinjer är det stora skillnader i diabetesvårdens kvalitet i landet. Siffror från nationella diabetesregistret visar att utvecklingen är på väg åt fel håll i vården av patienter med typ 2-diabetes. På flera områden, bland annat blodsocker, försämras resultaten. MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor…

Diabetiker riskerar att förgiftas av sin medicin >

Nyheten uppdaterades 2013-06-27 5:30

Publicerad i dag 06:25 <img id="ctl00_ctl00_MainContent_TwoThirdColumn_MainArticleContentRegion_ctl01_ImageContainerCtr_ImageViewerControl_ImageViewer"…

Ny behandling av typ 2-diabetes: Första insulinoberoende läkemedlet vid diabetes typ-2 ingår i läkemedelsförmånen >

Nyheten uppdaterades 2013-06-20 14:47

Typ 2-diabetes fortsätter att öka i världen och enbart i Sverige lever minst 365 000 personer med sjukdomen1,2. Idag når bara hälften behandlingsmål för sitt blodsocker vilket medför ökad risk för komplikationer och allvarliga följdsjukdomar2. Det finns ett behov av att fortsätta att utveckla nya behandlingsalternativ. Forxiga är den första tablettbehandlingen, i en helt ny […]

Förändrad tarmflora kan orsaka diabetes >

Nyheten uppdaterades 2013-05-29 18:33

Tarmens bakterier påverkar oss på fler sätt än tidigare känt. I en studie som publiceras i tidskriften Nature den 29 maj visar forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin att patienter med typ 2-diabetes har en förändrad bakterieflora i tarmen. Studien har lett fram till en ny modell för att säkrare identifiera patienter med ökad diabetesrisk. […]

Nedslående resultat för behandling av typ 2-diabetes hos barn >

Nyheten uppdaterades 2012-04-30 13:57

Bara ungefär hälften av barn och ungdomar med typ 2-diabetes kan uppnå målvärden för blodsocker med hjälp av diabetesläkemedlet metformin, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Ny internationell undersökning av 1 300 patienter med typ 2-diabetes: Var tredje patient berättar inte om hypoglykemier – tror att blodsockerfallen är något de måste leva med >

Nyheten uppdaterades 2011-11-14 8:24

Var tredje patient med typ 2-diabetes pratar inte med sin läkare om så kallade hypoglykemier, ett tillstånd med alltför låga blodsockervärden. Två tredjedelar av drygt 1 300 tillfrågade patienter med typ 2-diabetes, var dessutom omedvetna om att hypoglykemier kan orsakas av vissa diabetesläkemedel – insulin och SU.  Detta framgår av en internationell studie, The Exploring […]