Nyheter om 13140

Nedan listas samtliga nyheter som behandlar 13140:

Nordic Startup Health >

Nyheten uppdaterades 2013-08-30 9:48

Nystartade Nordic Startup Health (NSH) är en mötesplats för den medicinska professionen, IT specialister, entreprenörer, investerare, m.fl och, till skillnad från de flesta andra organisationer av detta slag även för engagerade patienter/patientföreningar som bjuds in som jämbördiga medutvecklare, och varför inte delägare i framtida utvecklingsprodukter.  Utöver…